AÇEV, Babalar Günü’nde, ‘ilgili babalık’ konusunda farkındalığı artırmak amacıyla yeni bir çağrı yaptı. Çocuk bakımı ve gelişiminde babaların sorumluluk üstlenmesinin önemine dikkat çeken AÇEV, babalarıyla karşılıklı ve yakın ilişki içinde büyüyen çocukların zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin olumlu etkilendiğini vurguladı.

 Erken yaştaki her çocuğun güvende, sağlıklı, mutlu ve öğreniyor olması için tam 30 yıldır bilimsel temelli çalışmalar yürüten Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), 1996 yılından beri Türkiye’nin pek çok şehrinde babalara yönelik destek programları uyguluyor, ilgili babalık kavramının içselleştirilmesi için çalışıyor. AÇEV Kurumsal İşbirlikleri ve Savunu Direktörü Hasan Deniz, Babalar Günü vesilesiyle ilgili babalık kavramına yeniden dikkat çekmek istediklerini belirterek, şunları söyledi: “Babaların ilk günden itibaren çocuklarının bakımında sorumluluk almaları, gelişimlerini destekleyen tutumlar göstermeleri ve çocukları ile yakın ilişki kurmaları, çocuğun gelişimi ve iyi olma halini son derece olumlu etkiliyor. Araştırmalarda Türkiye’deki cinsiyet rollerine dayalı aile yapılarının, çocuğun bakım ve gelişiminden birincil derecede anneyi sorumlu tuttuğu görülüyor.  Ancak ilgili babalık üzerine yapılan çalışmalarda ise ilgili babaların çocuklarının okula hazır olma becerilerinin daha yüksek olduğu, okulda akademik olarak daha başarılı oldukları, daha zengin kelime bilgisine sahip oldukları ve zekâ gelişimlerinin arttığı ortaya konuyor. Çocukları ile zaman geçiren, çocuklarını dinleyen, fiziksel bakımında sorumluluk üstlenen, çocuklarının gelişimlerini destekleyen babalarla büyüyen çocuklar, psikolojik olarak daha uyumlu oluyor, daha az davranış problemleri gösteriyor ve akranlarıyla daha iyi iletişim kuruyor. Tam da bu nedenlerle, aile hayatından sosyal hayata, iş hayatından eğitime kadar her alanda, babaların çocuklarının bakımına ve gelişimine katılmalarını destekleyecek politika ve uygulamalara olan ihtiyaç çok büyük. Babanın, çocuğun bakım ve gelişimine katılımı, ebeveynler arasında sorumlulukların eşit paylaşılması açısından da çok önemli bir konu. Bunun için babaların da doğum izni almaları ve etkin kullanmaları gerekir. Babalık izni, babaların ilk günlerden itibaren çocuğun bakımına katılması ve sorumluluğu eşit paylaşması için büyük bir fırsat yarattığı kadar baba ile çocuk arasındaki güçlü bağın da temellerini atacaktır. Babaların, çocuklarının bakımında ve gelişiminde sorumluluk üstlendiği, çocukla karşılıklı ve yakın bir ilişki kurduğu, çocukla zaman geçirdiği, babanın hiçbir baskıcı yöntem kullanmadığı babalık tutumları yaygınlaştıkça tüm ailenin iyi olma hali de güçlenecektir.” 

İlgili Babalık Nedir? 

“İlgili babalık”, babanın çocuğun bakım ve gelişiminde sorumluluk üstlendiği, gelişimi ana odağına alarak fırsat ve imkanlar oluşturduğu, doğru iletişim ve yakın ilişki kurarak çocuğun gelişimini desteklediği bir babalık modelidir. 

Beklenen davranış ve sorumluluklar ise:

Çocuk gelişim alanlarını bilmesi ve etkin bir şekilde bu gelişim alanlarını desteklemekte sorumluluk üstlenmesi
Çocuk bakımında sorumluluğunu fark etmesi ve bu sorumluluğu üstlenmesi
Çocukla birlikte zaman geçirmesi ve oyun oynaması
Çocukla karşılıklı ve yakın ilişki kurması
Cinsiyet ayrımı yapmadan ilişki kurması ve çocuklarının gelişimini desteklemesi
Ev içi işlerde sorumluluk üstlenmesi
Çocuğun okul sürecini takip etmesi ve öğretmen-veli iş birliğinde aktif rol alması 
Kendi eşiyle (boşanmış ise çocuğunun annesiyle) demokratik bir ilişki sürdürmesi ve çocuğun sorumluluklarını paylaşması 
Çocuğu etkin bir şekilde dinlemesi ve kendini çocuğun anlayacağı şekilde ifade etmesi 
Çocuk yetiştirmede şiddet ve hiçbir türden baskıcı bir tutum sergilememesi, ihmal ve istismar içeren davranışlarda bulunmaması