Legrand Grup Türkiye geleceğinde önemli rol alacak, misyon ve vizyonuna yeni ve farklı bakış açıları geliştirerek yön verecek, yükselme potansiyeline sahip genç, yenilikçi düşünen ve yaratıcı liderleri keşfetmek amacıyla Legrand Grup Türkiye Ülke CEOsu Sayın Levent Ilgın’ın önderliğinde hayata geçen Genç Kurul faaliyetlerine başladı.

 

Ülke CEO’su, Pazarlama Direktörü, İK Müdürü ve yaş ortalamaları 27,5 olan 12 asil üyeden oluşan Genç Kurul’da genç lider adaylari, yeni ve yaratıcı bakış açıları ışığında geliştirdikleri ilham verici fikirlerini uygulamaya geçirebilme şansına sahip olacaklar. Liderlik, yenilikçi düşünce, araştırmacılık gibi değerli kavramlar Genç Kurul’da ön plana çıkarken, genç lider adaylari alacakları yöneticilik eğitimleri ve üst yönetimden mentorluk desteği sayesinde yönetim yeteneklerini geliştirerek Legrand Grup Türkiye geleceğine de katkıda bulunacaklar.

 

Amaç yarının yolculuğuna beraber çıkmak...

 

Genç neslin perspektif ve fikirlerine değer veren Legrand Grup Türkiye Ülke CEO su Sayın Levent Ilgın, yaş ortalamasının 27,5 olduğu Genç Kurul’un amacının genç liderleri keşfetmek ve onların bakış açılarından geleceğin insan kaynakları, üretim, pazarlama, tüketim vb. konularında yarının yolculuğuna beraber çıkarak yeni keşiflerde bulunmak olduğunun altını çiziyor.