Türkiye’nin yerli markası Muratbey; Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nda ülkemizde yıllık ortalama 26 milyon ton gıdanın israf edildiğini hatırlatarak gıda kaybı, israfın önlenmesi, yerli malların tüketimi ve bilinçli tüketici olmanın önemine dikkat çekti. 

Türkiye’nin yerli peynir markası Muratbey, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla  yerli tüketimin artırılması ve bilinçli tüketici olmanın önemine dikkat çekti.  Muratbey; Sürdürülebilir Gıda Platformu çatısı altında Sorumlu Tüketim ve Sağlıklı Beslenme Grubu Eş Başkanı olarak toplumsal farkındalığı artırmak için çalışmalar yürütüyor.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nda israfın önlenmesi ve yerli malların tüketiminin ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladığını vurgulayan Muratbey İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Gülnur Uluğ, “Dünya genelinde israf verileriyle açlık verilerini birlikte değerlendirdiğimizde gıda kaybının ve israfın azaltılmasının son derece acil bir konu olduğunu görüyoruz. Türk gıda sektörünün öncü şirketlerinden biri olarak tüketicinin doğru bilgi edinmesini ve bilinç düzeyini artırmayı amaçlıyoruz. Daha iyi bir gelecek için sağlıklı nesiller geliştirmek adına beslenme konusunda uzman danışmanlarla çalışarak üniversite, belediye işbirlikleriyle topluma yol göstermeyi, tüketicilerin doğru bilgi edinmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra; toplumsal farkındalığı artırmak, insanların tüketim davranışlarında değişiklik yapmaları noktasında onları ikna edebilmek amacıyla çalışmalar yürütüyoruz.” dedi.

“Tutum, yatırım ve yerli malların tercih edilmesi, aileden başlayarak öğretilmeli”

Daha yaşanabilir bir dünya için kaynakların planlı kullanılması gerektiğini belirten Uluğ; “Tasarruf yapmak, israftan kaçınmak, temel tüketim maddelerini öz kaynaklardan karşılamak insan olarak gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz. Tutumlu olmak ve olabildiğince yerli malların tercih edilmesi, çocuklara aileden başlayarak öğretilmesi gereken önemli bir davranış modeli. Yerli malı kullanma noktasında halkımızı bilinçlendirmede biz yerli markalara da önemli görevler düşüyor.  Ülkemiz ekonomisinin gelişmesi için bilinçli yurttaşların yetişmesini sağlamalıyız. İhtiyaçlarımızı karşılarken öncelikle yerli mallarına yönelme yaklaşımını yerleştirmeliyiz.” şeklinde konuştu. 

Tüketicileri bilinçlendirme konularında çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Muratbey olarak kaliteli beslenme ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının oluşmasına katkı sağlamayı önemsediklerini ifade eden Uluğ; “Bir Türk markası olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için çalışıyoruz. Bilinçli tüketim alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazanıldığını biliyoruz. Hedef kitlemiz olarak öncelikle kadınları ve çocukları seçtik. Bu kapsamda gıdaların korunması ve israfın önlenmesi, planlı alışveriş konusunda bilgilendirme çalışmaları, gıdaların saklama koşullarıyla ilgili bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz dönemde üyelerimize yönelik yaptığımız webinar ve seminerleri, yeni dönemde nihai tüketici hedefli olarak daha da genişleterek yürüteceğiz” açıklamasını yaptı. 

Türkiye’de yıllık ortalama 26 milyon ton gıda israf ediliyor 

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı verilerine göre; son 5 yılda, Türkiye’de, yıllık ortalama 26 milyon ton gıda israf ediliyor. Türkiye, dünya çapında kişi başına en fazla gıda israfı yapan 10 ülke arasında 3. sırada yer alıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre; gıda israfından AB’nin kaybının yıllık 132 milyar euro olduğu ortaya çıktı. Bütün gıda ürünlerinde ortalama yüzde 10 oranında israfı ortadan kaldırmak isteyen AB’de, her yıl yaklaşık 59 milyon ton gıda atığı oluşuyor. Gıda tasarrufu ve atığın önlenmesi için bireylerin ve işletmelerin davranış değişikliğini desteklemesi hedefleniyor.

Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu 2023 raporu ise 2022 yılında dünya genelinde 783 milyona yakın insanın açlıkla karşı karşıya kaldığını, 2021 yılında ise 3,1 milyardan fazla insanın sağlıklı beslenmeye gücünün yetmediğinin altını çiziyor. Dünyadaki gıdanın tahminen yüzde 13'ü, hasat sonrası tedarik zincirinin perakende aşaması öncesindeki tedarik zincirinde kayboluyor. Gıdanın yüzde 17'si de evlerde, gıda hizmetlerinde ve perakende satışlarda israf ediliyor.