2024 Yerel seçim yaklaşırken belediye başkanlıkları için aday adayları da netleşmeye başladı.

Bu isimlerden biri de Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan oldu.

CHP Mamak Belediye Başkan adaylığı için kamuoyunda ve örgüt bazında Ankara Kulübü Başkanı Metin Özaslan'ın adının öne çıktığı öğrenildi.

Genel seçimlerde CHP'ye yüksek oyun çıktığı Mamak'ta Metin Özaslan'ın aday olması durumunda Mamak Belediyesinin kazanılabileceği vurgulanıyor.
Doğma büyüme Mamaklı olan Metin Özarslan'ın yapılan anketlerde önde çıktığı bundan sonra yapılacak anketlerde de adının önde çıkması bekleniyor.

Metin Özaslan kimdir?

Özaslan, 1967 yılında Ankara'da doğdu. İlkokulu Kayaş Atlıoğlu İlkokulu'nda, Ortaöğrenimini TED Ankara Koleji ve Kayaş Ortaokulu'nda, Lise eğitimini ise Kurtuluş Lisesi'nde tamamladı. 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi (DTCF) Halkbilimi Bölümünde "Kentleşme, Kentlileşme ve Kent Kültürü" alanında Yüksek Lisans (Master), İngiltere Nottingham Üniversitesi Kent Planlama Bölümünde " Kentsel ve Bölgesel Gelişme- Yeni Sanayi Odakları" alanında hazırladığı tezle Doktora (PhD) kariyerini tamamladı. Ayrıca, bir müddet devam ettiği ODTÜ-Kamu Yönetimi Bölümü yüksek lisans programı yanında bir diğer doktora çalışmasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi(SBF) Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre) Bölümünde sürdürmüş ve tez aşamasında ayrılmıştır. Japonya, İngiltere, Almanya, Singapur, Pakistan ve Fas gibi ülkelerde düzenlenen çeşitli mesleki ve akademik eğitim programlarına katılmıştır.

1993 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü'nde (BGYUGM) Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı ve 1999 yılında "Yerel Gelişmede Kamu ve Kurumsal Yapı" konulu uzmanlık teziyle "Planlama Uzmanlığı"na atandı. DPT tarafından yapılan çeşitli bölgesel gelişme projelerinde koordinatör olarak görev aldı. Bölgesel Gelişme, İl Kalkınması, Kentleşme ve Yerel Kalkınma alanlarında ulusal ve uluslararası komisyonlarda Koordinatör veya Komisyon üyesi olarak yer aldı. DPT-Güneydoğu Anadolu Bölgesi Geçici Planlama Komitesi üyesi olarak bir süre Diyarbakır'da ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinde görev yaptı. Uluslararası alanda Türkiye'yi OECD-Bölgesel İstatistikler Komisyonunda ve Türkiye-Fransa Üst Düzeyli Memurlar Ortak Seminerlerinde raportör olarak temsil etti. DPT Müsteşarlığı ve Pamukkale Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Kentsel Araştırmalar Sempozyumu (KEAS) koordinatörü ve editörlüğü görevini sürdürdü. DPT, İçişleri Bakanlığı, Milli Güvenlik Akademisi ve Kalkınma Ajansları başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu personeli ile başta Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere yurtdışından ülkemize eğitim amacıyla gelen kamu personeline çok sayıda konferans ve seminer vermiştir. Özaslan, 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı'na (DPT) bağlı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü'nün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) bünyesinde kurulan Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'ne dönüştürülmesiyle birlikte Sanayi ve Teknoloji Uzmanı olarak bu Bakanlığa geçmiştir.

Ankara Üniversitesi'nde yarı-zamanlı (part-time) öğretim görevlisi olarak lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri de veren Özaslan, 2006 yılından itibaren Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi (DTCF) Sosyoloji Bölümü'nde lisans öğrencilerine "Ekonomiye Giriş", yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ise "Kentsel ve Bölgesel Gelişme Politikaları" derslerini vermiştir. 2007-2013 yılları arasında ise SBF Maliye Bölümü'nde doktora öğrencilerine "Maliyenin Sosyal Teorisi" ile "Kamu Sosyal Politikaları" derslerini vermiştir. DPT yayınları arasında çıkan Kentsel ve Bölgesel gelişme ile İlçelerin, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksleri alanlarında kitapları ve çeşitli kitap ve dergilerde yayınlanan çok sayıda mesleki makaleleri bulunmaktadır. Özaslan ayrıca çok sayıda ulusal ve uluslar arası kongre ve sempozyum da "Kent ve Bölge Kalkınması", "Gelişmişlik Göstergeleri ve Endeksleri" ile "Ekonomik, Sosyal, Kültürel ve Tarihi Yönleriyle Ankara" konularında konferanslar vermiş ve bildiriler sunmuştur.

Özaslan 2009 yılından bu yana "Ankara Kulübü Derneği" Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ankara'nın en köklü sivil temsilcisi olan ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1932 yılında kurulan Ankara Kulübü Derneği, aynı zamanda ülkemizin sayılı kamu yararına çalışan derneklerinden biridir. Özaslan, akademik çalışmalarını ve sivil toplum etkinliklerini önemli ölçüde "Başkent Ankara" üzerine yoğunlaştırmıştır. 2002 yılında Ankara Kulübü Derneği Yönetim Kurulu'na giren Özaslan, 2002-2006 yılları arasında Seymenlerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2006-2009 yılları arasında İkinci Başkan olan Özaslan, Mayıs 2009'dan bu yana ise "Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanlığı" görevini sürdürmektedir. Özaslan'ın bir diğer sivil toplum görevi ise Ankara Enstitüsü Vakfı Başkanlığı'dır. Sayın Murat Karayalçın'ın Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanlığı döneminde kuruluşuna öncülük ettiği ve uzun yıllar Başkanlığını sürdürdüğü AEV'in Başkanlığını, 2015 yılından bu yana Özaslan sürdürmektedir.

Özaslan, ayrıca Ankara Üniversitesi Ankara Çalışmaları, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde de (ANKAMER) Danışman olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda Ankara Kalkınma Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunan Özaslan, Ankara Turizm ve Tanıtma Konseyi Üyeliği de yapmıştır.

Seymenlik geleneğine sahip bir Ankara ailesinden gelen Özaslan, Atatürk'ün Seymenlik Geleneğini Yaşatın talimatıyla kurulan Ankara Kulübü Derneği bünyesinde yürütülen Seymen çalışmalarına ise lise çağlarında başlamıştır. Ankara Kulübü yanında, 1987-1992 yılları arasında ODTÜ'deki üniversite öğrenciliği döneminde Seymen çalışmalarını ve çalıştırıcılığını ülkemizin en köklü ve saygın öğrenci topluluklarından biri olan ODTÜ Türk Halkbilimi Topluluğu (THBT) bünyesinde sürdürmüştür. Ankara halk oyunları ve halk müziği çalışmaları yanında 1989-1990 yıllarında iki yıl devam eden ODTÜ-THBT "Ankara Yöresi Halkbilimi Araştırması"nı yönetmiştir. Yoğun bir saha çalışması sonucunda tamamlanan "Araştırma Halkbilimi Raporu" Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Halkbilimi Yöre Araştırmaları yarışmasında 1990 yılı birincisi seçilmiş ve aynı Genel Müdürlük tarafından 1997 yılında kitap olarak yayımlanmıştır. 1987-2002 yılları arasında "ODTÜ-THBT Kuramsal Çalışmalar Kolu Başkanlığı"nı aralıksız sürdüren Özaslan, bu görevi süresince yine Üniversitelerarası yarışmalarda birincilikle ödüllendirilen çeşitli halkbilimi araştırma projelerini yönetmiştir. Bunlardan biri de "Aydın Yöresi Tahtacı Köylerinde Kültürel Değişim Araştırması"dır. Araştırma Raporu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Yöre Araştırmaları yarışmasında bu kez 1992 yılı birincisi seçilmiştir. 1990-1991 yıllarında da "ODTÜ-THBT Başkanlığı" görevini üstlenen Özaslan'ın halkbilimi, halk müziği, seymenlik kültürü ve geleneği ile Ankara'nın sosyal ve ekonomik yapısı, kültürü ve tarihi gibi konularda çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Özaslan, Ankara gelenekleri, tarihi, kentsel kimliği hakkında çok sayıda belgeselde, TV programında ve bilimsel araştırma projelerinde kaynak kişi, danışman veya konuşmacı olarak görev yapmıştır. Akademik dergilerde ve basın-yayın kuruluşlarında Ankara'nın ekonomik, sosyal, kültürel yapısı konularında çok sayıda makale yayınlayan, bu alanda sayısız radyo ve TV programlarına katılan Özaslan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti Ankara'nın dinamik, canlı bir ekonomik ve sosyal yapı kazanması ve uluslar arası ölçekte önem taşıyan bir başkent olması hedefine dönük olarak geniş bir yelpazede projeler üretmekte, Ankara'ya ilişkin konularda uzmanları, bilim insanlarını, araştırmacıları ve yerel temsilcileri bir araya getirerek söyleşi, konferans, panel, sempozyum, kurultay, proje ve rapor üretimi biçiminde bilimsel etkinlikler düzenlemektedir.

Ankara Kulübü yanında, ODTÜ Mezunlar Derneği, ODTÜ Türk Halk bilimi Topluluğu (THBT) Mezunları Gurubu, Türk Eğitim Derneği, Sosyoloji Derneği ve İç Anadolu Kalkınma Birliği gibi sivil toplum kuruluşlarında da yönetici ve/ya üye olarak çeşitli görevlerde bulunan Özaslan, İngilizce ve temel düzeyde Fransızca bilmektedir. Küçük yaşlardan itibaren bağlama çalan Özaslan'ın, "Seymen ve Bacıeren Giysi ve Takıları, Osmanlı Etnoğrafik Objeleri", "Ankara Fotoğrafları, Fotokartları, Kitapları" ile Ankaralı ressamların yağlı boya tablolarından oluşan "Ankara Resimleri" koleksiyonları yanında sosyal bilimlerin tüm alanlarındaki klasik eserlerden oluşan "Kitap" koleksiyonu bulunmaktadır.

Özaslan, Evli, Yaren ve Nehir adlı iki kız çocuğu babasıdır.

Bürokrasi ve Sivil Toplum örgütlerinde aktif rol alan Özaslan, Ankara'da önemli sivil toplum örgütlerinde önemli görevler üstlenmektedir.

DPT-Kalkınma Bakanlığı Uzmanı / Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı

Ankara Üniversitesi (SBF-DTCF) Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı

Ankara Enstitüsü Vakfı Başkanı

A.Ü. Ankara Çalışmaları, Araştırma ve Uygulama Merkezi (ANKAMER) Merkez Danışma Kurulu Üyesi

Ankara Kalkınma Kurulu Başkan Vekili

Ankara Turizm ve Tanıtma Konseyi Üyesi

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri Tespit Komisyonu Üyesi